Page 2 of 8

Basta!

Basta! opowieść o tym, co w miłości jest dobre i gdzie przebiega granica tego, co złe